Is statistiek sleutel voor opschalen High Tech sector?

15 februari, 2023 / Alex Wilbrink

High Tech lijkt in 'Perfect Storm' terecht gekomen...
In de High Tech gelden extreem hoge kwaliteitseisen. Daarnaast is de leverdruk op de High Tech sector blijvend groot. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, klanten verwachten kortere productietijden en een steeds kleinere kans op fouten. We zien ook een toenemende vraag naar High Tech precisie producten. Dit heeft onder meer te maken met geopolitieke veranderingen waarbij de VS en Europa miljarden steken in het 'resourcen' van High Tech productie naar het eigen continent.

Togetr Digital Factory

Een 'perfect storm' dus: meer vraagvolume, in grotere variatie, kortere levertijden en steeds hogere kwaliteitseisen. Meer mensen aannemen is niet direct een oplossing, want waar vind je goed gekwalificeerd personeel? Met andere woorden, loopt de High Tech sector in Nederland niet tegen een grens aan waarbij snel opschalen (een extra fabriek bouwen en personeel verdubbelen) nagenoeg onmogelijk is geworden? 

Als opschalen niet snel kan, dan moet het slimmer.
Integrale kwaliteitszorg, certificering van het kwaliteitssysteem op basis van ISO normen: het heeft allemaal een belangrijke bijdrage gehad aan betere kwaliteit. Definitie van kwaliteit en aantonen dat je dat levert wat is gedefinieerd. Klinkt eenvoudig, maar heeft ook tot een flinke administratieve last geleid. Wij kennen cases waarbij elke dag een halve meter papier de fabrieksvloer wordt opgereden om dit proces in de vingers te houden. Er wordt wat afgemeten en getest in de High Tech. Zonder dat gaat het niet. Of zou dat niet slimmer kunnen?

Waarom statistiek een van de 'slimme' oplossingen is.
Velen van ons hadden een hekel aan statistiek op school. Toch vraag ik je nog even te blijven doorlezen, want dit wiskundige hoekje kan misschien wel een belangrijke rol vervullen in het opschalen van High Tech productie zonder kwaliteit te verliezen.  In veel productiebedrijven - bijvoorbeeld de automotive productie -  staat namelijk statistische procesbeheersing centraal in de de kwaliteitszorg, ook wel Statistical Process Control (SPC) genoemd. SPC kan een sleutel zijn voor het opschaalbaarheidsvraagstuk om 2 redenen:

1. Reductie test en meet tijd door 'sampling'.
2. Direct ingrijpen bij 'special cause variation' door de operator.

1. Reductie test en meet tijd door 'sampling'
Procesprestaties beoordeel je door eerst de stabiliteit van het productieproces te bekijken. Je gebruikt daarvoor een 'control chart' voor de vergelijking van de procesprestaties met de regelgrenzen (control limits) die horen bij de kritieke klanteisen. Uitgangspunt is dat bij een stabiel proces testen minder nodig is en je kunt volstaan met 'sampling'. Je neemt steekproeven om de 'process capability' vast te stellen.  Let wel: een proces is dynamisch wat wil zeggen dat de process capability in de tijd varieert met de actuele prestaties. In sommige gevallen moet er een tijdje 100% worden gemeten totdat de process capability weer op een stabiel niveau is. Vervolgens kunnen operators weer 'terugschalen' naar 'sampling'.

Togetr SPC controlchart

 

2. Direct ingrijpen bij 'special cause variation' door de operator op basis van bijbehorende OCAP
'Control Charts' helpen om onderscheid te kunnen maken tussen procesvariatie ten gevolge van gewone oorzaken ten opzichte van bijzondere oorzaken ('special cause variation'). Met zo'n control chart kun je dus vaststellen of een proces stabiel is, lees: er zijn alleen gewone oorzaken aanwezig. Of juist niet: er zijn - statisch onderbouwd - ook bijzondere oorzaken aanwezig. Een operator moet alleen actie ondernemen om bijzondere oorzaken op te sporen en deze direct weg te nemen. In alle andere gevallen moet hij het productieproces ongemoeid laten. Het direct ingrijpen bij 'special cause variation' voorkomt hoge kosten van ‘rework’ later in het proces en reduceert kosten als gevolg van definitieve afkeuring van het onderdeel. Tijdig inzetten van het bijbehorende Out of Control Action Plan (OCAP) en het daarmee direct verhelpen van de reden van de special cause variation is essentieel.

Opschalen: meer productie output leveren met dezelfde hoeveelheid gekwalificeerd personeel
Er is dus substantiële operator tijdwinst te behalen door dynamische 'sampling' gecombineerd met direct ingrijpen in geval van een proces dat 'Out of Control' is geraakt. De directe terugkoppeling naar de operator voorkomt aanzienlijke kosten van 'rework' of definitieve afkeuring. Iedereen kan begrijpen dat dit alles praktisch onmogelijk is als elke dag die halve meter papier op de werkvloer wordt verspreid. Het verder door-digitaliseren van de shopfloor is daarmee steeds belangrijker geworden. Op korte termijn willen opschalen betekent waarschijnlijk dat je ervoor moet zorgen dat je aanzienlijk meer productie output levert met dezelfde hoeveelheid mensen. Zeker nu het vinden van gekwalificeerd personeel steeds lastiger wordt.

 

Meer lezen over hoe Togetr SPC in Digital Factories toepast?

Download onze Whitepaper