OLE: blijvend concurrentie voordeel voor Smart Factories

Druk op kwartaalresultaten? Togetr OLE method
Misschien herken je dit: toenemende druk op het hightech maakbedrijf waar je leiding aan geeft. Bij je klanten concurreer je met offshore-productie van hoge kwaliteit; tegelijk eisen aandeelhouders hogere winstgevendheid. In het afgelopen decennium hebben slimme machines intrede gedaan in je fabriek en bij je toeleveranciers. Je hebt ook vol ingezet op de integratie en automatisering van de supply chain. En in de on-demand productie realiteit van vandaag hecht je niet veel waarde meer aan volumeproductie. De kortere cycli en kleine batches zorgen voor meer frequente omschakelingen in je fabriek. 

Vervolgens sta je aan het begin van het kwartaal met een best wel positieve productie forecast in je handen, afgegeven door je productieteam. Maar bij de kwartaal review…. tegenvallende productiecijfers en minder winstgevendheid dan voorspeld. Hoe ga je dat uitleggen….?

Oorzaak

Eerste analyse laat zien dat uitval van machines beperkt was en er geen technische storingen waren. Bij rondvraag blijkt dat personeel gerelateerde problemen zich opstapelden. De juiste monteurs met specifieke vaardigheden waren moeilijk planbaar. Er was ziekteverzuim van key operators. Niet-geleverde of ineffectieve training belemmerde kwaliteitsoutput en vertraagde de productie. Al die slimme machines bleken hierdoor aanzienlijk minder effectief gebruikt en de fabriek functioneerde veel minder optimaal dan had gekund. 

Waarom Smart Factories OLE moeten monitoren

Bovengenoemde oorzaken vestigen de aandacht op effectiviteit van arbeid als kritieke factor voor de roadmap naar de ‘smart factory’ van morgen. Wat heb je aan technologische hoogstandjes als de mensfactor roet in het eten gooit? Andersom gesteld: al je concullega’s zullen met hetzelfde taaie probleem worstelen en dit is misschien wel de uitgelezen kans om concurrentie voordeel op te bouwen. Vrijwel alle business praktijken zijn kopieerbaar, behalve gemotiveerde en creatieve medewerkers; zij kunnen binnen hightech assemblage fabrieken de motor zijn van de zoektocht naar het volgende hogere prestatieniveau.

OLEOverall Labour Effectiveness (OLE) biedt je een model voor enerzijds oorzaak en gevolg analyse; anderzijds aangrijpingspunten om deze weerbarstige KPI te verbeteren. OLE is ontworpen om fabrikanten te helpen ervoor te zorgen dat zij de persoon met de juiste vaardigheden op het juiste moment beschikbaar hebben. OLE houdt ook rekening met de benutting van beschikbare medewerkers. Inzicht in waar de downtime-verliezen vandaan komen en het effect dat ze op de productie hebben, kunnen onderliggende oorzaken onthullen, waaronder machinestilstand, materiaalvertragingen of verzuim dat het opstarten van een lijn vertraagt. Mijn suggestie is daarom: maak OLE tot een KPI die je dagelijks volgt. OLE = Overall Labour Effectiveness. Zie kader hoe OLE berekend wordt.

Introduceer OLE in 4 stappen
OLE geeft een mooi inzicht dus: hoe voer je het in? Hieronder 4 stappen om OLE binnen jouw fabriek te introduceren.

1. OLE breakdown model
Maak een OLE breakdown model dat specifiek is voor jouw fabriek voor oorzaak – gevolg analyse.
OLE modellen moeten inzicht geven waar de grootste hefboom voor verbetering zit. Misschien is ziekteverzuim de belangrijkste oorzaak van het te weinig beschikbaar zijn van operators. Dan is de vervolgvraag: wat is in onze situatie bepalend voor ziekteverzuim: aan welke knoppen kunnen we draaien om dit te verbeteren.

2. Statistical Process control data
Zorg voor dat je met Statistical Process Control (SPC) data oplevert voor je OLE model. Het is van groot belang dat het OLE model automatisch gevoed wordt met data. Met andere woorden: je moet het liefst dagelijks kunnen zien wat de OLE van je smart factory is.

3. Dashboard
Neem OLE vervolgens op in je corporate dashboard als KPI. Wat we meten nemen we serieus als doel en triggert actie; als je OLE wilt verbeteren zorg dan dat deze KPI op directieniveau inzichtelijk wordt omdat vooruitgang een multidisciplinaire inzet vereist.

4. OLE besturing
Introduceer OLE review meetings voor analyse en verbeteracties. Een grafiekje in een dashboard is mooi, maar moet worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Vervolgens zet je acties uit of verbeterprogramma's, waarvan je de resultaten - als het goed is - terugziet in je OLE KPI.

Voor introductie van OLE gebruik je Togetr MES en SPC

Togetr MES wordt ingezet voor bedrijven die complexe assemblage werkzaamheden uitvoeren. Onze MES solution is uitgerust met een flexibel vorm te geven SPC module om OLE gegevens te verzamelen en te presenteren. Bent u geïnteresseerd in onze ervaringen met onze klanten, onze technologie propositie (Togetr MES, Togetr Digital Twin, Togetr SignalZ, Togetr Planning), wilt u een demonstratie op basis van een praktijk casus? Neem dan contact met ons op.

 

 

Bericht delen: