Waarom digitale product paspoorten doorbreken in de maakindustrie

7 november, 2022 / Alex Wilbrink

Eén van de lange termijn trends is dat we maatschappelijk gezien in toenemende mate grip willen hebben op wat er in producten zit. Wie heeft wat wanneer onder welke omstandigheden met al dan niet gekwalificeerd personeel (enzovoorts) dit product gefabriceerd. Dat heeft een aansprakelijkheid en een kwaliteitsaspect in zich. In de maakindustrie hadden sectoren als de luchtvaart al veel langer strenge kwaliteitseisen en certificeringen. Maar dat is in toenemende mate ook urgent in de toeleveringsketen van de (high tech) maakindustrie.

Shutterstock_1504702805(2)


Circulariteit mogelijk maken
Een andere trend in de maakindustrie is het opkomend belang van circulariteit. Dat is een ander woord voor: hoe kun je zoveel mogelijk materialen hergebruiken van producten die aan hun technische levenseinde zijn gekomen. Dit heeft niet alleen te maken met milieu overwegingen: het zuinig omgaan met grondstoffen wordt ook gestimuleerd door de afnemende beschikbaarheid van ruwe materialen en onderdelen en door sterk fluctuerende prijzen daarvan. En ook: in het geopolitieke krachtenveld wil je niet meer teveel afhankelijk zijn van dubieuze regimes of plotseling opgelegde sancties die zomaar jouw lang uitgerekte supply chain kunnen verstoren. Hergebruik kan in dit licht ervoor zorgen dat supply chains worden verkort. Het weten welke materialen en onderdelen straks beschikbaar komen voor hergebruik vergt daarbij wel een langdurige vastlegging van data over bijvoorbeeld geleverde machines of onderdelen daarvan.


Digitale Product Paspoorten delen in de hele toeleveringsketen 
Tegen de achtergrond van deze trends is het niet vreemd dat digitale product paspoorten in de achterliggende jaren veel aandacht hebben gekregen. Digitale productpaspoorten (DPP) zijn bedoeld om gegevens over een product en de toeleveringsketen daarvan te verzamelen. Je kunt deze vervolgens delen in de hele waardeketen. Toeleveranciers leveren dan niet alleen het fysieke product, maar ook essentiële data over allerlei elementen in hun product. De afnemer verwerkt deze data in het product paspoort en verstuurt dit vervolgens op zijn beurt door naar de volgende schakel in de keten totdat de OEM-er een totaal product paspoort samenstelt met alle datapoints uit de toeleveringsketen.


Doorbraak technologie voor de maakindustrie

Wij zien dit fenomeen bij onze klanten en kennispartners steeds meer in de belangstelling staan. Het is niet meer alleen het ‘feestje’ van kwaliteitszorg of productie: doordat kritische klanten elk jaar je processen en product datavastlegging komen auditen is het ineens ook voor sales een belangrijk verkoopargument geworden. De investeringen in IT systemen om op een efficiënte manier een digitaal paspoort voor elkaar te krijgen, zijn dan ook meer dan gerechtvaardigd. Het digitale product paspoort is daarmee in de maakindustrie van een ‘nice to have’ geconverteerd naar een ‘ticket to entry’. Dus: geen trendy IT hype, maar een doorbraak technologie voor de maakindustrie.

 


Newsletter signup


 

Lees meer over dit onderwerp:

Togetr Manufacturing Execution System NTS Group in LINK magazine nov. 2022