Applied Mathematics en Togetr – Focus op planningsoptimalisatie

16 september, 2021 / Alex Wilbrink

Studenten bij Togetr zetten in op de doorontwikkeling van een adviserend planningsalgoritme voor maakbedrijven

Het toepassen van slimme wiskunde verbetert de planning van maakbedrijven. Algoritmen verhogen de responsiviteit en wendbaarheid binnen de keten bij maakbedrijven. Het is uitdagend om krachtige algoritmiek te ontwikkelen die voldoende verbeteringen realiseert en past binnen een generiek productontwerp.

Tussen de professionals op het kantoor van Togetr in Veenendaal vind je ook enkele studenten. De stagairs en afstudeerders krijgen een case of probleemstelling voorgelegd, om vervolgens hun eigen ideeën erop te laten. Zo ook Rutger Mauritz, student M Sc Applied Mathematics aan de Universiteit Twente. 

Rutger gaat zich focussen op het domein van Operations Research, met in het specifiek de optimalisatie van de productieplanning bij maakbedrijven. “Mijn doel is om planningsprocessen bij maakbedrijven een stap verder te brengen door een algoritme te ontwikkelen dat een optimale productievolgorde voorstelt”.  Voorafgaand aan zijn stage bij Togetr was Rutger al twee maanden werkzaam bij Togetr, waarbij hij heeft bijgedragen aan documentatie en de ontwikkeling van de planningsapplicatie. Nu zijn stageperiode officieel is begonnen, kan hij direct aan de slag. 

Omdat problemen in de productie snel complex worden, schieten algoritmes tekort in het snel kunnen voorstellen van een optimale productievolgorde. Om die reden focust Rutger zich op de ontwikkeling van een heuristiek dat snel een productievolgorde kan voorstellen die dicht tegen een optimale oplossing aan zit. Om meer inzicht te krijgen ontwikkelt Rutger het algoritme met Unilin Insulation als case. Vervolgens wordt dit uitgebreid naar een generiek algoritme zodat deze door diverse maakbedrijven ingezet kan worden. Zelf heeft hij al zijn weg gevonden: 

  “Togetr betrekt mij bij het hele bedrijfsproces, waaronder ook de brainstormmomenten. Ik krijg begeleiding van collega’s die al jaren in het vak zitten. Dit creëert een erg stimulerende werkomgeving, en daarnaast is het leuk om de andere studenten te zien met elk hun eigen vakgebied.”  

Alex Wilbrink, managing director bij Togetr, is enthousiast: “Het combineren van de wetenschap en softwareontwikkeling biedt resultaat. Elk jaar kijken wij uit naar de stagairs en afstudeerders en de nieuwe ideeën die zij met zich meenemen. Innovatie zit in de kern van Togetr, dus projecten zoals die van Rutger willen wij juist stimuleren.” 

Zelf aan het afstuderen, of eens willen meelopen met het team van Togetr? Bekijk onze open vacatures en neem contact met ons op.