Togetr

Privacy Statement

TOGETR PRIVACY STATEMENT

Business woman working online on a laptop computer - isolated

Contactgegevens.
Togetr Concepts BV
Lunet 6B
3905 NW
Veenendaal

In verband met privacy en gegevensverwerking kunt u contact met onze Functionaris Gegevensbescherming opnemen via:

 • e-mail:  dpo [@] togetr.nl  
 • telefoon:  +31 (0)318 70 10 16

Togetr Concepts BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die wij verwerken Togetr Concepts BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Organisatiegegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • E-mails aan ons gestuurd.
 • Bezoekgedrag op onze website www.togetr.nl Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier met vragen op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/ voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dpo [@] togetr.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Togetr concepts BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere communicatie uitingen.
 • Om contact met u op te nemen via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Analyse van gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Togetr Concepts BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Togetr Concepts BV) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren.

Togetr Concepts BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:  

Categorie Bewaartermijn Reden
Contactgegevens in website database:
- NAW - Emailadres - Telefoonnummer - Organisatie 
5 jaar na ‘last time seen’  Wanneer u onze e-mails niet opent en/of onze website niet bezoekt, komt u automatisch op een lijst te staan van ‘contacts with low engagement’; wij verwijderen contacten als zij 5 jaar op deze lijst staan. 
Gebruiksgedrag gegevens in onze website database: - geopende e-mails - bezochte pagina’s - ingevulde website formulieren  5 jaar na ‘last time seen’  Wanneer u onze e-mails niet opent en/of onze website niet bezoekt, komt u automatisch op een lijst te staan van ‘contacts with low engagement’; wij verwijderen contacten als zij 5 jaar op deze lijst staan. 
Emailwisselingen in contact met u als leverancier of klant  Onbeperkt Wij slaan alle emailgegevens op in ons CRM systeem; deze gegevens zijn ontstaan in projecten, transacties en dergelijke waarvan niet is te 2 versie mei 2018 overzien wanneer deze informatie nog nodig is. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Togetr Concepts BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Togetr Concepts BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Togetr Concepts BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dpo [@] togetr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Togetr Concepts BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Togetr Concepts BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons telefoonnummer +31 (0)318 701016 of via dpo [@] togetr.nl.