Togetr Service

Togetr Service Module

U wilt uw klant volledig ontzorgen. Uw installaties proactief van service voorzien. Daarnaast zet u uw monteurs effectief in door een goede planning.  U wilt snel en juist reageren op de vraag van de klant.

Transformeer de bedrijfsvoering en stel service medewerkers in staat snel en proactief in te spelen op de behoeften van klanten. Los problemen op door de hele organisatie met elkaar te verbinden: Customer Succes is immers een organisatie brede uitdaging. Automatiseer processen van de front-office tot de back-office. Leid cases op intelligente wijze naar de beste medewerker en krijg inzicht in de volledige levenscyclus van cases. Bewaak service om problemen vast te stellen en getroffen klanten in te lichten. Los problemen sneller op door workflowtrends te analyseren om de automatisering en efficiëntie te verbeteren.Togetr Service Functionaliteiten

Togetr Service voor Customer Succes Management.

Call Management

Call Management functionaliteit biedt u de mogelijkheid om de volledige levenscyclus van de service beheren, van klantoproep tot implementatie en factuur. Het registeren van vragen en issues van de klant en deze ‘actionable’ te maken biedt uw organisatie een proactieve klantbenadering. 

Service Order Management

Met een serviceorder legt u gegevens vast van het bezoek van een onderhoudsmonteur aan een klant op een bepaalde datum. Bijbehorende serviceorderregels specificeren de gewerkte uren werk en gebruikte materialen. Het is eenvoudig om taken en objecten toe te voegen aan een serviceorderregel.

Remote inzicht in installaties

Inzicht in de werking en kwaliteit van uw installaties is belangrijk. Installaties zijn immers complexer geworden en hebben een groter aandeel gekregen in de exploitatiekosten van machines en producten van uw klant. Efficiënt onderhoud en beheer is dus van wezenlijk belang.

Serviceplanning

Plan al uw service- en montageopdrachten efficiënt en overzichtelijk. Zorg voor een goede afstemming tussen de binnen en buitendienst. Deel eenvoudig planningsgegevens in serviceteams, communiceer effectief.

Predictive Analytics

Predictive analytics stelt u in staat om uw service beter uit te voeren. Actuele en historische gegevens worden geanalyseerd en gebruikt om voorspellingen te doen.  Preventieve acties om op tijd slijtende delen te vervangen maakt uitstekende service mogelijk.

Contract Management

Contract management helpt u om, gedurende de looptijd, eenvoudig en effectief al uw contracten te beheren en bewaken. U bespaart kosten én reduceert risico’s. Hierdoor heeft u meer overzicht, inzicht en stuurinformatie.


Wat Togetr Service uniek maakt

Togetr CRM heeft een aantal unieke kenmerken: 

  1. Gecombineerde planning van de assemblage en montage activiteiten. Afgestemde inzet en flexibiliteit, kennisuitwisseling en klantgerichtheid.
  2. Sensor based analyse - servitization - en daardoor proactive dienstverlening.
  3. Ondersteuning van Integrale life-cycle management - as designed, as build, as serviced and as maintained.


Toegevoegde waarde

 Togetr Service creëert de volgende waarde voor uw organisatie:

  1. Toename van de ondernemingswaarde door servitization-strategie die meer stabiele en jaarlijks terugkerende inkomsten oplevert.
  2. Het verlengen van de levenscyclus van uw machines, installaties of producten.
  3. Hogere servicekwaliteit door configureerbare checklists en serviceactiviteiten op basis van variabele klantverzoeken