Togetr Planning

Togetr Planning

Togetr planning helpt u het productaanbod af te stemmen op de vraag van de klant met behulp van prognoses, slimme algoritmiek, prijsstrategie en voorraadbeheer. Togetr planningsoplossingen zijn bij uitstek geschikt om de toenemende dynamiek in leveringsketens te adresseren.

Togetr Planning maakt het mogelijk door onbeperkte cloud rekenkracht om slimme planningsscenario's te adviseren waarbij materiaal en capaciteit integraal worden afgewogen. Afhankelijk van de bedrijfstypologie is demand planning, project planning, materiaal planning, sales & operation planning, order planning of werklastbeheer mogelijk. Visueel inzicht in de dynamiek van het primaire productieproces ondersteunt de mogelijkheid om snel en adequaat de juiste planningsactie uit te voeren.


Togetr Planning Functionaliteiten

Bouw aan een responsief productieproces door slimme en dynamische planning, intern en over de keten heen.

Near Realtime(MRP) Planning

Togetr Planning is ontworpen om de dynamiek van de vraag en geplande leveringen planbaar te maken. De vraag en de vraagkarakteristieken blijven inzichtelijk voor de planner onafhankelijk van de positie in de keten of product structuur. Iedere wijziging wordt -near- realtime doorgerekend. De planner gaat daarbij altijd uit van de actuele situatie in diverse processen van de organisatie (sales, warehouse, productie workforce etc.).

Sales & Operation Planning

Het afstemmen van het verkoopplan op de operationele planning (S&OP) is een strategisch proces. Het stemt diverse functies van een maakbedrijf op een hoger aggregatie niveau op elkaar af. Met als doel vraag en aanbod op middellange termijn in evenwicht te brengen. Togetr Sales & Operations Planning ondersteunt deze afstemming en geeft inzicht in de status van de operaties gerelateerd aan de vraag.

Werklastbeheersing

Togetr  biedt een krachtige planningsoplossing voor detailplanning en werklastbeheer. U beheert de volgorde van uw uitvoerings- en vrijgave schema. Hiermee zorgt u ervoor dat uw plan geoptimaliseerd is om te voldoen aan de vraag- en serviceniveaus tegen minimale kosten. Het realiseren van een haalbare werklast is van wezenlijk belang voor een goede flow op de werkvloer.

Toewijzing & Detailplanning

Togetr Workforce Planning biedt ondersteuning voor slimme toewijzing van werk aan medewerkers. Hierbij worden taken toegewezen op basis van competenties en beschikbaarheid. Werk kan ook aan een team worden toegewezen. Medewerkers van dat team kunnen vervolgens zelf taken voor zichzelf inplannen. Togetr Planning is in staat om te adviseren bij toewijzing van werk.

Advanced Scenario Planning

Togetr biedt de planner geavanceerde ondersteuning voor het maken van afwegingen - doorlooptijd - capaciteit - materiaal beschikbaarheid. Deze slimme adviezen worden online berekend. Artifical Intelligence gebaseerd op de rekenkracht van de cloud.

Buffer Management

Togetr biedt Supply chain Manager de mogelijkheid om de hoogte van de voorraadpunten te berekenen op basis van de vraagstatistiek. Dit betekent dat het voorraadontkoppelpunt dynamisch bepaald wordt.


Wat Togetr Planning uniek maakt

Togetr Planning heeft een aantal unieke kenmerken: 

  1. Ondersteunt verschillende productietypologieën zoals Make-to-Stock, Engineer-to-Order en Configure-to-Order.
  2. Het biedt antwoord op het dynamisch karakter van materiaal en capaciteitsplanning.
  3. Toepassing van slimme wiskundige algoritmen om de planner nog beter te ondersteunen.

 


De toegevoegde waarde van Togetr Planning

 Togetr Planning creëert de volgende waarde voor uw organisatie:

  1. Effectief sales & operation planning zorgt voor een significant beter bestuurbare onderneming.
  2. Near realtime materiaal & capaciteit planning betekent dat planning voortdurend meebeweegt met de wijzingen van elke dag.
  3. Met Supply Chain Planning wordt realtime communicatie door de hele keten mogelijk. SCM is ontworpen vanuit een toeleveringsketen perspectief.