Togetr Digital Factory

Lees meer over Togetr Digital Factory

Neem kennis van Togetr Digital Factory via onze blogs, whitepapers en artikelen in vakbladen.

Hoe je Iiot toepast in de maakindustrie
Hoe je IIot toepast in de maakindustrie

In deze blog vertelt Rick van de Kuilen hoe meetgegevens uit machines en apparaten automatisch in Togetr Digital Factory kunnen worden verwerkt via ons IoT framework. 


Lees meer

NTS logo
Voordeel NTS Group met Togetr Digital Factory

NTS Mechatronics operations manager Frank van Eck:  ‘.. met Togetr Digital Factory zijn we voor onze klanten inmiddels een voorbeeld geworden voor andere toeleveranciers. “Ga eens bij NTS kijken”, krijgen zij te horen. “Zo kan het ook!”’ Lees het artikel in LINK Magazine waarom dat zo is.


Lees meer

Digital Factories
Lees onze Digital Factory Product Paper

Wil je meer weten over Togetr Digital Factory, klik hieronder om onze Product Paper daarover te downloaden. We beschrijven onder andere digitale werkinstructies, time logging, OCAP, SPC en meer.


Download

Tecnotion-1-1
Tecnotion start met Togetr Digital Factory

Tecnotion manager operations Jeroen Leus: “Alleen al het volledig paperless maken van de werkvloer levert al voldoende business case op. Lees in onze blog meer over waarom Tecnotion de keuze voor Togetr Digital Factory heeft gemaakt en welke vervolgstappen zij nog meer willen zetten.


Lees meer


Toegevoegde waarde Togetr Digital Factory

Togetr Digital Factory

Met Togetr Digital Factory software liggen de volgende voordelen binnen handbereik: 

  • Aanzienlijke verhoging Operator productiviteit.
  • Significante kwaliteitsverbetering.
  • Digital product passports op basis van IIoT sensorinformatie.


Togetr Digital Factory

unsplash_rxpThOwuVgE-1

Marktleider blijven of worden als maakbedrijf - hoe bereik je dat in een dynamisch concurrentie (slag)veld? De urgentie van deze vraag wordt versterkt door volgende ontwikkelingen:

1. Toenemend aantal productvarianten (medewerkers moeten sneller schakelen).
2. Onvoorspelbaarheid marktvolume neemt toe.
3. Snellere volgorde wisseling van nieuwe producten
4. Toenemende complexiteit van producten
5. Zero defects / first time right: vereist uniforme werkwijze
6. Verschillen in vaardigheden & personeel (vast-flex, ervaren-onervaren, jong-oud).

De 'World Class Manufacturing' filosofie biedt aanknopingspunten, maar hoe werkt dat in de praktijk? Met de Togetr Digital Factory kunt u goed inspelen op de eisen die worden gesteld aan uw onderneming. De digitale shopfloor ligt binnen handbereik en daarmee het doorvoeren van effectieve werkwijzen, kostenbesparingen, doorlooptijdverkorting en aanzienlijke kwaliteitsverbetering. Digitale product paspoorten ontstaan on the fly door eenvoudige metingen en IoT data. 


Togetr Digital Factory Functionaliteiten

Togetr Digital Factory digitaliseert uw shopfloor, verbetert kwaliteit en levert digitale product paspoorten.

image 28-1
Process routings & Work Instructions

Togetr biedt een shopfloor oplossing voor zowel complexe assemblage als eenvoudige jobshop en de productie van monopartsMet Togetr Digital Factory kunnen bewerkingen worden gedetailleerd met micro-routings. Deze stappen ondersteunen operators op de shopfloor bij het uitvoeren van assemblage werkzaamheden. Aan processtappen worden werkinstructies gekoppeld, waardoor assemblage werk eenvoudiger wordt. 

image 30-1
Time Tracking & Logging

Togetr Digital Factory biedt een start-stop functionaliteit waarmee operators hun uren automatisch loggen. Hiermee wordt zowel de registratie van productieve als niet productieve tijd scherper dan ooit. Dit is belangrijk voor de voor- en nacalculatie en biedt inzicht in de mogelijke verbeteringen in het proces.

 

 

image 31-1
Quality Management

Togetr Digital Factory biedt een uitgebreide quality management functionaliteit. Operators kunnen technische fouten en fouten in het proces loggen via een ticket en deze toekennen aan de juiste engineers voor analyse en opvolging. Dit  leidt tot een duurzame oplossingen en kennisopbouw. Hiermee wordt preventie van terugkerende defecten mogelijk.

image 26-1
OCAP & Pareto Analysis

Inzicht verkrijgen in afwijkingen en hoe dan te handelen is belangrijk. In Togetr Digital Factory kunnen tickets worden gecategoriseerd, gekoppeld aan het symptoom en de root cause. Het beschikbaar maken van Out of Control Action Plans (OCAP) in een kennisbank biedt Operators input om snel de juiste acties te ondernemen in geval van afwijkingen van de gedefinieerde standaard.

image 27-1
Digitaal Product Paspoort

Het vastleggen van hoe de assemblage is uitgevoerd, onder welke condities en door wie is essentieel voor borgen van kwaliteitsgegevens in de gehele toeleveringsketen. Dit geldt ook voor het ‘tracken’ van de gebruikte materialen en materiaalversies. Togetr Digital Factory zorgt er automatisch voor dat al deze gegevens in het Digitaal Product Paspoort wordt vastgelegd; in toenemende mate een vereiste in veel leveringsketens.

image 29-1
Operationeel Proces Management

Togetr Digital Factory biedt operationeel management met IoT / Statistical Process Control inzicht in de relevante procesgegevens. Tijdreeks databases, KPI's en hardware-integratie staan ​​hier centraal. Deze meetwaarden afkomstig door invoering van Operators en amachinegegevens zijn van cruciaal belang om operationeel in controle te blijven. Tegelijkertijd biedt dit handvaten om werkzaamheden te optimaliseren. 


Wat Togetr Digital Factory uniek maakt

image 24

Togetr Digital Factory heeft een aantal unieke kenmerken: 

  1. Combinatie van hardware &robotica met business control systemen.
  2. IoT-gebruikersgegevens gecombineerd met engineering, werkvoorbereidingsgegevens en productiegegevens.
  3. Meerdere besturingstypen in één oplossing: QRM, Kanban, Polca, Load Oriented release Order gedreven.