Togetr platform: krachtig en modern application Platform as a Service (aPaaS)

We realiseren eenvoudig en snel nieuwe applicaties, realtime geïntegreerd met uw bedrijfsapplicaties zoals ERP. De levensduur van uw huidige bedrijfsapplicaties kan daarmee worden verlengd. Doorlooptijd en ontwikkelcomplexiteit zijn substantieel gereduceerd door de aPaaS architectuur.

 

Productief!

Togetr biedt een krachtige ontwikkel- en modelleer omgeving. Het model en de implementatie zijn gescheiden. De flexibiliteit is maximaal en doorlooptijd en kosten worden sterk gereduceerd! Met de Togetr ontwikkelomgeving is het ontwikkelproces volledig geautomatiseerd. Software bouw, beheer en automatisch testen maakt het leveren van software eenvoudig en biedt daarmee veel flexibiliteit. De Togetr ontwikkelaar kan zich volledig op het probleem van de klant richten.

 

Agile

Het ontwikkelframework is ontworpen met het oog op iteratieve (agile) ontwikkeltrajecten vorm te geven. Gebruikers met hun vaak wijzigende eisen en wensen maken frequente afstemming en bijsturing tot een voorwaarde voor een doeltreffend ontwikkeltraject.

 

Integratie

Integraties met legacy systemen, cloudapplicaties, on premise databases: Togetr maakt systeemintegratie eenvoudig en stabiel! Standaard connectoren zijn beschikbaar voor ERP systemen –zoals Infor ERP L/BaanIV, Dynamics NAV, Unit4/Agresso Business World en Exact Globe/Online. Uiteraard kan naar elk systeem een verbinding worden gelegd door middel van webservices (SOAP of RESTful) of klantspecifieke Java of .NET code.

 

Beheer naar keuze

Togetr is ontworpen vanuit een cloud architectuur. Dit betekent dat belangrijke cloud principes zoals ‘evergreen’, multi tenancy, een ‘single code base’ en betalingen via een abonnementsvorm realiteit zijn. De klant bepaalt waar en hoe de applicaties beheerd worden, een datacenter (Amazon AWS, Windows Azure) of een hybride private cloud deployment. Togetr biedt de mogelijkheid om het beheer voor u uit te voeren. Updates wordt centraal uitgevoerd en vragen geen aanvullende investeringen. 

UI Framework

Het is van wezenlijk belang om een optimale User Interface (UI) te bieden. Inituïtief, responsief en mooi. Daarbij dient rekening gehouden te worden met diverse vormfactoren: een smartphone vereist een ander interactiepatroon dan een laptop. Het Togetr UI framework biedt de mogelijkheid om de definitie van de User Interface door de gebruikers te laten doen. Dit betekent flexibiliteit en eenvoud voor de eindgebruiker.

 

Security

De kern van Togetr Security is tweeledig. Security is zowel data als role gebaseerd. Security blijft een cruciaal aspect in de ontwikkeling van Cloud based applicaties. Belangrijk is om zo veel mogelijk aan te sluiten bij beschikbare standaarden uit de industrie voor de externe communicatie. Het toepassen van encryptie en Microsoft secure coding guidelines zijn belangrijk voor uw oplossingen. Multi-Factor Authentication en Device Authentication zijn doeltreffende methodes om aanvullende bescherming op de username & passwoord authenticatie aan te bieden. 

 

Dynamische workflows

Veel bedrijfsoplossingen ondersteunen in bepaalde mate werkstromen om een bepaald resultaat te bereiken. Deze logische volgorde van activiteiten worden uitgevoerd om een van te voren gedefinieerde uitkomst te verkrijgen. Togetr biedt workflow technologie om dit type processen effectief en eenvoudig te modelleren en uit te voeren. Kenmerkend daarin is dat zowel sequentiële workflows worden ondersteund, als dynamische en zelflerende workflows waarbij gebruikers zelf vervolgstappen bepalen.

 

Realtime business intelligence gecombineerd met direct bijsturen

Voor elk bedrijf is het belangrijk om te sturen op basis van beschikbare informatie. Data dient vertaald te worden naar informatie. Het is van belang dat deze informatie kan worden gegenereerd op basis van alle informatie uit de relevante en in gebruik zijnde bedrijfssystemen. Togetr 'Unify' rapportages kunnen worden samengesteld op basis van informatie uit alle systemen en uw bedrijf is niet langer beperkt tot een rapportage oplossing van een van uw bedrijfssystemen. Togetr Unify biedt vervolgens de mogelijkheid om direct in te grijpen op data dan wel om direct te communiceren met betrokkenen.