Metaalindustrie

Wat wij zien in de metaal bewerkende industrie

Basis metaalindustrie heeft het de komende jaren nog lastig door geopolitieke verschuivingen waardoor o.a. energiekosten en inflatie zijn opgestuwd. Een schakel in de keten verderop, die van de metaalproducten zullen door lagere energiekosten daar minder last van hebben.

Door deze lange termijn trends is digitalisering op verschillende terreinen noodzakelijk om kosten te verlagen. Wij zien initiatieven gericht op het creëren van de digitale fabriek, het combineren van data uit  slimme machines en digitaal ondersteunen van de uitvoering. Zonder uitputtend te zijn denken we dat de onderstaande uitdagingen op het vlak van digitalisering zich voordoen.

Ketenintegratie

Wij zien een groot verbeterpotentieel in het verkorten van doorlooptijden in de toeleveringsketens. De keten integratie staat op veel vlakken nog in de digitale kinderschoenen. Doorlooptijd verkorting vereist dynamische uitwisseling van data tussen de diverse schakels in de keten. 

Operator Support

Door schaarste van goed gekwalificeerd personeel is het vergroten van productiviteit van essentieel belang. Digitalisering van de shopfloor kan ervoor zorgen dat operators minder tijd besteden aan niet waarde toevoegende taken. Van belang is dat een shopfloor oplossing complexe assemblage ondersteunt. Het faciliteert bij voorkeur ook een zero defects strategie en de transitie naar een Lean organisatie.

Responsieve Planning

Snel kunnen inspelen op wisselende vraag vereist dynamische planning. Flexibel kunnen inspelen op de nieuwe wensen van de klant en het alsnog op tijd kunnen leveren vereist goede near realtime planningssoftware.