Machinebouw

Wat wij zien in de Machinebouw

Machinebouw is een branche van de metaalindustrie die complexe machines ontwerpt, bouwt en onderhoudt. In Nederland is dit een sterk groeiende sector met niet alleen grote bedrijven, maar ook veel kleine nichespelers. De Nederlandse machinebouw is gespecialiseerd in maatwerk van hun producten. De specificatie van machines wordt gedaan in nauw overleg met de klant. De uitdaging  daarbij is om op een efficiënte manier het bedrijf op te schalen, zonder dit  aanpassingsvermogen te verliezen. Machine bouwers moeten hiervoor de engineeringkosten verlagen om verder op te kunnen schalen en een 'Smart Customization'-strategie te hanteren. Focussen op nieuwe businessmodellen zoals 'servitization' kan het concurrentievermogen en de waardering van ondernemingen verder vergroten. En natuurlijk blijft vergroting van productiviteit in assemblage en productie essentieel.

 

 

Smart Customization

Wanneer een machinebouwer een Engineering-to-Order typologie hanteert, wordt elke machine gebouwd en ontworpen op basis van een uniek ontwerp. Elke keer weer. Dit is een projectmatige aanpak en biedt maximale flexibiliteit om in te spelen op specifieke wensen van de klant. In specifieke niches is dit de enige manier om te concurreren en te opereren als een machinebouwbedrijf. In veel andere gevallen en met de juiste keuze voor productstandaardisatie en modularisering kunnen de wensen van de klant echter worden vervuld met vooraf bepaalde (deel)oplossingen. Wanneer Smart Customization wordt geïmplementeerd, moet een generieke structuur worden gedefinieerd waaraan alle productgegevens en -processen zijn gerelateerd. Kenmerkend voor deze aanpak is de manier om productinformatie, productmodules en productstructuren te bepalen. Met een Smart Customization-strategie gaat een machinebouwer over op een Configure-to-Order (CTO)-typologie. Deze overgang is geen gemakkelijke weg, maar kan veel operationele voordelen en een grote verbetering van het bedrijfsresultaat opleveren.

 

Servitization

Eigenaren van machineparken proberen enerzijds steeds meer hun kapitaaluitgaven te verlagen voor de machines die zij gebruiken. Aan de andere kant willen ze dat hun machines maximaal beschikbaar zijn. Voer daarom de Servitization-strategie in. Lever uw machines-as-a-service. Maximaliseer uptime en onderhoud de machines voordat er problemen ontstaan op basis van IoT-gegevensstromen. En verhoog de jaarlijkse terugkerende inkomstenstroom via een abonnement prijsmodel. Dit zal op de lange termijn meer stabiliteit in de omzet brengen, wat aanzienlijk bijdraagt aan de stijging van de ondernemingswaarde. 
 

Productiviteit

Gezien de beperkte beschikbaarheid van professionals, monteurs en ingenieurs is het essentieel voor een machinebouwer om zich te richten op verdere digitalisering van zijn werkvloeren. Digitale werkvloeroplossingen moeten QRM- en of Lean-productieconcepten mogelijk maken om de productiviteit en flow te verhogen. Near-realtime productieplanningstools dragen ook bij aan productiviteitsverbetering. Daarnaast zien we bedrijven worstelen met de efficiënte productie van producten met lage volumes en een hoge mix/variëteit. Digitalisering van stapsgewijze werkinstructies kan een oplossing bieden die flexibiliteit, nauwkeurigheid en communicatie-efficiëntie oplevert.