High Tech

Wat wij zien in de High Tech markt

Trends, blogs en artikelen

Afbeelding6

High Tech bedrijven kenmerken zich door innovatie, precisie, een korte product levenscyclus, kleine series, hoogwaardige kennis en sterke innovatie door R&D product engineers. Dit soort bedrijven hebben te maken met sterke groei van de mondiale vraag en ook geopolitieke verschuivingen. De gevolgen hiervan zijn dat de druk op de OEM-ers (zoals ASML) groter wordt om op te schalen wat zich vervolgens vertaalt in de eis van een hogere productiviteit van de totale toeleveringsketen.

Lees meer

Shutterstock_2221970489(1)

Dat is voor toeleverende bedrijven nog niet zo eenvoudig: de bedrijfsvoering en de logistieke sturing is uitdagend!  De complexiteit en dynamiek neemt alleen maar toe:  producten worden in steeds meer varianten geleverd met meer complexiteit,  medewerkers moeten sneller omschakelen, de onvoorspelbaarheid van het marktvolume neemt toe en ook nieuwe product introductie moet sneller. De zogenaamde High Mix - Low Volume typologie vraagt om een krachtige ondersteuning door informatie technologie.


 


We zien 3 strategische thema's voor de komende jaren:

1. Verregaande integratie van de toeleveringsketen

Gestructureerd en geautomatiseerd communiceren in de keten is van wezenlijk belang voor het productief kunnen opschalen van High-Tech companies. 

 1. Standaardisatie van de fysieke goederenstroom in de keten. In de eerste fase richt de samenwerking zich op het efficiënt behandelen van de fysieke goederenstroom door de gehele keten.
 2. Communicatie over de fysieke goederenstroom. In de tweede fase wisselen bedrijven onderling gegevens uit. Standaard communicatie protocollen tussen business applicaties als ook het inzetten van barcode label op fysieke producten. 
 3. Visibility Er is meer inzicht nodig in de gegevens van ketenpartners. Logistieke gegevens zoals voorraadbeschikbaarheid, beschikbare productiecapaciteit, verkoopprognoses en verkoopvolume zijn belangrijk voor de onderlinge afstemming. Productiebedrijven kunnen hun productieplanning dan beter afstemmen op de plannen en prognoses van de afnemers.
 4. Centralisatie van besluitvorming Afspraken binnen de keten kunnen een betere regie opleveren.


 

2. Operator support

Het assembleren van complexe high tech producten met een grote variatie vraagt in toenemende mate om een solide ondersteuning van het proces tussen Product Engineers en Operators. We zien onderstaande behoeften en wensen bij High Tech maakbedrijven:

 1. Werkinstructies -  een werkinstructie geeft een operator stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van een handeling of taak, vaak aangevuld met de geldende veiligheids- en kwaliteitseisen die van belang zijn.
 2. Product paspoort - tracking en tracing - welke component is in welke assemblage gebruikt, proces gegevens en andere meetdata bieden gezamenlijk het product paspoort. 
 3. Urenverantwoording - automatisch registreren van de productieve en niet-productieve tijd van de operator.  
 4. Statistical Process Control (SPC) -  de toepassing van statistische technieken bij het volgen en beheersen van een proces, bedoeld om er voor te zorgen dat er zo efficiënt mogelijk een zo goed mogelijk product gemaakt wordt. 
 5. Kwaliteitsgegevens - de registratie van kwaliteitsgegevens - buiten spec, manco's is essentieel voor de kwaliteit van het product en het proces.


 

3. Responsiviteit Planning

Kwalitatieve en kwantitatieve analyse tonen aan dat de planning van de High Tech toeleveringsketen drie onzekerheden kent: (a) onzekerheid over de leveringen  (b) onzekerheid over het productieproces en (c) onzekerheid over de vraag. In het productieproces zorgen niet stabiele doorlooptijden vooral voor onzekerheid. In deze dynamische planningsomgeving is een nieuwe generatie planning applicaties nodig. Wij denken daarbij aan de volgende eisen:

 1. Near-real time - wijzigingen in productie planning moeten direct worden doorgerekend in plaats van in nachtelijke batches. 
 2. Vraag en leveringen zijn blijvend verbonden - ondanks het grote aantal wijzigingen wil bij elke inkooporder weten welke verkooporders daaraan gerelateerd is. Dit betekent dat de vraag karakteristieken altijd inzichtelijk zijn voor elke logistieke afweging. 
 3. Optimized: het beschikbaar zijn van slimme, online algoritmiek gecombineerd met grote rekenkracht ondersteunt de planner bij het maken van planningsafwegingen.