Een service oplossing ontworpen voor producerende bedrijven

Togetr Service is een service oplossing ontworpen voor producerende bedrijven. Het biedt producerende bedrijven om in te zetten op het 'servitization concept'. Servitization is het veranderproces waar dienstverlening het fundament van een productiebedrijf wordt en bedrijven steeds meer verdienen aan services.

Service onderscheidt de leiders van de volgers. Veel maakbedrijven ervaren het transformatieproces als lastig omdat het ingrijpt op alle bedrijfsprocessen.

Data van de installatie wordt slim verbonden met de bedrijfgegeven. Slimme predictive maintenance op basis van de actueel gegenereerde data.

 

Intelligent

Technologie is inmiddels sterk verweven met de fysieke werkelijkheid. De ontwikkeling waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens wordt steeds belangrijker. In deze ontwikkeling -Internet of Things- (IoT) ontstaan nieuwe mogelijkheden wanneer fysieke objecten en de virtuele wereld samenkomen. Het maakt Servitization tot realiteit! Togetr biedt data integratie, data intelligentie en een complete oplossing!

Informatie- en communicatietechnologie heeft het potentieel om de bruikbaarheid van objecten revolutionair te doen toenemen. Met gebruik van sensoren kunnen deze hun omgeving in zich opnemen, en via ingebedde netwerktechnologie kunnen ze met elkaar communiceren, internetdiensten gebruiken en met mensen interageren.

Intelligent, predictive maintenance is van wezenlijk belang voor de toekomst. Het intelligent aanbieden van service dienstverlening biedt nieuwe perspectieven.

 

Efficient

Togetr ondersteunt medewerkers met alle benodigdheden voor het leveren van een goede service zowel vanuit uw ERP systeem als ook vanuit de gebruikte informele systemen.

Voor- en nacalculatie

Om de servce activteit efficient uit te voeren is het belangrijk om vast te leggen welke onderdelen vervangen zijn tijdens een service beurt. Daarnaast is voor garantie doeleinden het belangrijk om inzicht te hebben hoe een installatie is opgebouwd. As-designed, as-build en as-maintained statuss

Service Planning

Met Togetr Service Planning heeft u een instrument in huis waarmee de planning van (buitendienst)medewerkers op eenvoudige en efficiënte manier ingericht kan worden. Heel handig, ook omdat uw klanten hiermee op de juiste manier bediend worden door de daarvoor gekwalificeerde personen. Een verhoogde servicegraad, vermindering van kilometerkosten en een verhoogde inzet van uw medewerkers zijn hiervan direct gevolg. Togetr Service biedt de mogelijkheid om zowel gepland als niet gepland onderhoud gecoördineerd uit te voeren.

 

Meerwaarde

Service maakt een fundamentele ontwikkelingen door. Een krachtige ondersteuning van het proces van Servitization is mogelijk. Op basis van een nieuwe krachtige architectuur. Het bieden van gegarandeerde 'diensten' met aantrekkelijke service dienstverlening rendement. Togetr biedt toekomstperspectief.