Sneller, betere producten leveren gebaseerd op klantenwens

Versterk uw engineering en werkvoorbereiding met een moderne PLM (Product Lifecycle Management) oplossing! Manage de variatie van de klantvraag door productconfiguratie. Verlaag uw engineerings- en werkvoorbereidingskosten door modularisatie en configuratie!

Togetr PLM is een bedrijfsoplossing voor het beheer van project-, product-, ontwerp- en ontwikkeldata. Op basis van modulaire, generieke productmodellen kunnen klantspecifieke gegevens worden gegenereerd. Togetr PLM is inzetbaar voor het automatiseren van zowel eenvoudige documentstromen als voor het bedrijfsbreed beheren van alle data en wijzigingen gedurende de gehele levenscyclus.

 

Intelligente configuratie

Zet intelligente en praktische product configuratie in

Om engineeringskosten te reduceren is de inzet van modulaire productmodellen als basis voor de keuzes van klanten effectief. Togetr PLM combineert een Life Cycle oplossing met een productconfiguratie oplossing. Op basis van de keuze van product features en gekozen opties kunnen selecties en keuzes worden gemaakt om klantspecifieke artikelen, stuklijsten, bewerkingsbladen en prijzen te genereren.

De inzet van Togetr PLM biedt een effectief management van product variatie en enkelstuks fabricage. Het biedt een grotere transparantie en efficiënte samenwerking in en om de bedrijfsgrenzen.

 

Integraal

Centrale product informatie voor alle processen

Het centraal vastleggen van product informatie is van groot belang voor iedere onderneming. Alle wijzigingen gestructureerd bijhouden zodat u weet welke installatie bij welke klant staat en welke onderdelen zijn gebruikt. Het traceren van de juiste revisie op het juiste moment is voor uw service onderneming van groot belang. Product informatie betreft zowel gegevens over standaard artikelen als gegevens over klantspecifieke artikelen. Generieke productmodellen kunnen in elk proces van de onderneming gebruikt worden.

 

Meerwaarde

Wat biedt Togetr PLM voor mijn organisatie? Togetr PLM helpt de engineerings- en werkvoorbereidingskosten te verlagen en daarmee de winstgevendheid te verhogen. Het is een antwoord op de klantvraag om zoveel mogelijk invloed te hebben op het te produceren product. Togetr PLM verhoogt het ondernemingsrendement door informatie, inzicht, transparantie en de beschikbaarheid van de juiste informatie.