Een krachtig plannings -en communicatie platform

Togetr Planning gaat over planning en communicatie. Planning van de toekomstige vraag en wanneer dan welke capaciteit en welke ingangsmaterialen nodig zijn en communicatie tussen schakels in de keten bijvoorbeeld een productiebedrijf en zijn toeleverancier.

De toewijzing van werk, het eenduidig communiceren wat er gedaan moet worden, Togetr geeft krachtige antwoorden. Een goede aansturing van de goederenstroom en de communicatie daarover is van wezenlijk belang voor elke onderneming! Een gebalanceerde afstemming tussen materiaalbehoefte en de benodigde capaciteiten is van wezenlijk belang

 

Intelligent

Togetr biedt een krachtig plannings en commuciatie platform. Zowel voor de planning als voor de executie van de goederenstroom. Togetr Plannings oplossing gaat over het voorspellen van de toekomstige vraag, het uitrekenen hoeveel voorraad je aan moet houden, wanneer je welke productiecapaciteit moet reserveren en wat de optimale productievolgorde is. Togetr biedt ook ondersteuning voor het beheersen van de fysieke goederenstroom. Wat doe je met een klantorder, hoe wijs je een order toe aan een product, hoe ga je de orders picken in het magazijn, op welke manier belaad je je vrachtauto, hoe koppel je terug dat een order is afgeleverd, et cetera.

 

Interactief

Werktoewijzing

Het toewijzen en planning van werkzaamheden is van groot belang. De kosten van medewerkers zijn hoog. Togetr Planningsoplossing biedt dagplanningen aan de hand van uw openstaande projecten, taken, gevraagde werkcapaciteit, waardoor medewerkers en logistieke middelen snel en efficiënt in te plannen zijn. Snel en eenvoudig aanbrengen van aanpassingen door last-minute wijzigingen in de planning.

shutterstock_734184223