Effectieve sturing van uw fabriek!

De sturing van uw fabriek is essentieel. Inzicht in de beschikbare capaciteit, gerealiseerde doorlooptijd, kwaliteit, uitval en rendement van uw fabriek is van wezenlijk belang.

Togetr MES (Manufacturing Execution System) is een bedrijfsoplossing voor het sturen van de fabriek. Dit betekent een integrale ondersteuning van de volledig geautomatiseerde ontwerp- en fabricageprocessen. Daarnaast biedt Togetr MES krachtige mogelijkheden om een LEAN en QRM (Quick Response Manufacturing) te faciliteren. Integrale verantwoordelijkheden op de werkvloer, aandacht voor het continue verbeteren van de uitvoeringsactiviteiten en het verkorten van de doorlooptijd worden door Togetr MES ondersteund. Proactieve signalering van fouten of problemen blijkt belangrijk.

 

Volledige slimme automatisering

Kostenbesparing door robotisering en automatisering

Op te kunnen concurreren is het belangrijk om alle gestandaardiseerde processen zoveel mogelijk te automatiseren. Uw 3D-CAD gegevens gebruiken om uw machines aan te sturen in de fabriek. Togetr MES heeft krachtige integratie mogelijkheden om diverse gegevens formaten om te zetten naar het benodigde formaat. Het Togetr informatie model biedt een uniform datamodel, waardoor koppelingen eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden.

 

Ownership op de fabrieksvloer

Continu verbeteren – reductie doorlooptijden

Togetr MES stelt u in staat om uw bedrijfsresultaten te optimaliseren door het verhogen van de reactiesnelheid en de flexibiliteit van uw organisatie. Het draait om tijd: It’s about time. Het succesvol implementeren van Togetr MES betekent dat er tijdwinst is geboekt in – en vooral tussen – alle fasen van een proces (van order aannemen tot afleveren). Togetr MES leidt tot drastische doorlooptijdverkorting in de hele keten. Het maakt werken sneller en slimmer.

 

Meerwaarde

Togetr MES biedt u een infrastructuur om uw fabriek volledig te automatiseren. Daarnaast is Togetr MES een oplossingen om Lean en QRM principes te implementeren door de medewerkers van de fabriek.